0546 - 56 12 05

Privacy Statement

1.   IDENTITEIT

Over dit privacy statement

Dit is het Privacy Statement van Wichers Metaal B.V. (in dit statement “Wichers Metaal” genoemd). Wichers Metaal kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 5 december 2017. De meest recente versie vindt u altijd op de website www.wichersmetaal.nl. Wichers Metaal is gevestigd te Vriezenveen (KvK 06043495).

Het adres is:

  • Verzetstraat 65, 7671 GJ Vriezenveen
  • Postbus 1, 7670 AA Vriezenveen
  • Telefoonnummer: 05 46 – 56 12 05

 

U kunt ook contact opnemen via de website, www.wichersmetaal.nl onder Contact, of per e-mail naar info@wichersmetaal.nl

2.   DOELEINDEN

Wat zijn persoonsgegevens?

Kortgezegd zijn persoonsgegevens alle gegevens die mogelijkerwijs iets kunnen zeggen over een bepaald persoon. Het betreft dus een hele brede categorie van gegevens. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de websites van Wichers Metaal bezoekt, verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens. Dit kan zijn in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Wichers Metaal zal u nooit vragen om persoonsgegevens van medische- of strafrechtelijke aard, of overige “bijzondere persoonsgegeven”. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media of via de website contact met Wichers Metaal. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld in telefoongesprekken, brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Wichers Metaal.

Waarom vragen wij om uw gegevens?
De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, worden door Wichers Metaal verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, offertes uit te geven of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij niet reageren op vragen en offerte aanvragen.

We gebruiken uw gegevens daarnaast

  • om ons bestand van relaties te beheren;
  • om statistisch onderzoek te doen; ook voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.

De bewaartermijn van uw gegevens
De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft worden bewaard tot de gegevens geen doel meer hebben.

3.   GOOGLE ANALYTICS

Wichers Metaal maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

4.   INZAGE EN CORRECTIE

Welke persoonsgegevens van u zijn bij ons bekend?

Heeft u in het verleden contact gehad met Wichers Metaal en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw “Recht van inzage”. Ook heeft u het “Recht van correctie” om gegevens te laten corrigeren als ze niet juist zijn. U kunt in beide gevallen schriftelijk contact opnemen. Stuurt u dan uw verzoek, met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs (bij rijbewijs en ID-kaart kopie van voor- én achterkant), naar het adres dat hierboven staat vermeld. Wichers Metaal is dan verplicht u binnen vier weken een overzicht van uw gegevens te leveren. Uw verzoek zal kosteloos worden behandeld.

5.   BEVEILIGING

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Wichers Metaal behandelt uw gegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Zorgvuldig

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden zoals vermeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bij het opstellen van dit document wordt ook vooruitgelopen op de Algemene verordening gegevensverkeer. Deze opvolger van de Wbp is per 25 mei 2018 van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten.

Veilig

Uw persoonsgegevens zijn bij Wichers Metaal in goede handen. Wichers Metaal zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. In de bedrijfsprocessen en bij de inrichting van de IT-omgeving is de beveiliging van persoonsgegevens een constant punt van aandacht.

Bent u het niet met ons eens?

Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Bent u niet tevreden over de manier waarop Wichers Metaal uw klacht oplost? Het streven is om elke klacht binnen twee weken te beantwoorden. Als geen adequate oplossing wordt bereikt, kan een geschillencommissie worden gevormd, bestaande uit: een door de klager aan te wijzen persoon, een door Wichers Metaal aan te wijzen persoon en een door beiden te benaderen derde. De klacht wordt na voorafgaand onderzoek behandeld in een hoorzitting.

 

Wilt u weten wat Wichers Metaal voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak om uw persoonlijke behoeftes te bespreken
Neem contact op Vraag offerte aan Of bel met 0546 - 568160